10.17.2021

Kuraja dhe guximi Profetit (s.a.s)

Personalitetet liderë që do të udhëheqin njerëzit, duhet të përfshijnë në natyrën e tyre të krijimit kurajën dhe guximin. Nuk mund të bëhet udhëheqës një njeri që nuk është guximtar. Udhëheqësi duhet të ketë sy të mprehtë dhe zemër të madhe. Mund të vijë një kohë kur ai të mbesë vetëm. Guximi i trashëguar do ta shpëtojë nga poshtërsia në të cilën ndodhet për momentin. […]

10.17.2021

Dhembshuria dhe mëshira e Profetit (s.a.s.)

Mëshira dhe dhembshuria e të Dërguarit të Zotit përbën një dimension të virtytit të tij. Në mëshirën dhe dhembshurinë e Tij njëherazi, fshihej një thellësi e veçantë e një mendimi perfekt. Profeti ynë paqja qoftë mbi të!, si përfaqësuesi i vetëmth në tokë i mëshirës dhe bamirësisë së Zotit të Madhëruar, ka përdorur ndikimin e këtyre dy cilësive të bekuara si një ilaç dhe ka […]

10.17.2021

Të qarët e Profetit Muhamed (s.as.)

Sahabet e nderuar e kanë parë Profetin tonë, Profetin e mëshirës, duke qarë herë pas here. E qara e tij nuk ishte për shkak të humbjes së ndonjë gjëje materiale të kësaj bote. Ndonjëherë ka derdhur lot për vdekjen e një të ndjeri, ndonjëherë për hir të dashurisë për umetin e tij, ndonjëherë ka derdhur lot për frikën dhe respektin ndaj Zotit, ndonjëherë duke dëgjuar […]

10.17.2021

Raportet e Profetit Muhamed (s.a.s.) me njerëzit

Shembulli më i bukur për njerëzimin, Profeti ynë, ashtu si në çdo fushë të jetës, edhe në jetën sociale, në marrëdhëniet me njerëzit, ishte një shembull i përkryer. Profeti Muhamed paqja qoftë mbi të! kur propozonte diçka, e praktikonte vetë më parë dhe në të njëjtën kohë nuk linte pas dore edukimin e komunitetit për arritjen e tipit të jetës me të cilën Zoti është […]

10.17.2021

Të folurit, buzëqeshja dhe e qeshura Profetit Muhamed (s.a.s.)

Të folurit e Profetit tonë, më i miri i folësve dhe zotëria i horizontit Levlake Levlake*, ka qenë jashtëzakonisht e ëmbël dhe ledhatuese. Fliste qetë dhe i ndante fjalët nga njëra-tjetra me qëllim që çdo fjalë të kuptohej mirë nga ata që e dëgjonin. Kishte zakon të përsëriste tri herë një fjalë të cilën dëshironte ta theksonte. Në shumicën e rasteve, kur fliste, sytë i […]

10.17.2021

Lindja e Bekuar e Pejgamberit a.s. – një ngjarje e pazakontë për mbarë njerëzimin

Shtatzënë me Shpëtimtarin e Fundit që po priste njerëzimi, Amina nuk i jetonte vështirësitë që jetonin kandidatet e tjera për nënë. Ajo po kalonte një shtatzëni të rrethuar nga të gjitha anët me flladin e ëmbël të mëshirës hyjnore. Mbi të gjitha si kurorë, kishte shumë sihariqe që i vinin të pëshpëritura në vesh. Ajo tregonte se një ditë dëgjoi: -Padyshim, që ti je shtatzënë […]

01.17.2021

Salavatet më të shkurtëra

Allahumme sal-li alâ Muhammed. Ose: Allahumme sal-li alâ sejjidinâ Muhammed. Ose: Allahumme salli alâ sejjidinâ Muhammedin ve alâ âli sejjidinâ Muhammed.

01.17.2021

12 dobitë e dërgimit të salavateve

Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë (duke rënë salavatë) dhe përshëndeteni me selam. Ahzab -56 Kur zbriti ajeti dhe u lexua nga Muhamedi a.s., sahabet e pyetën të Dërguarin: “O i Dërguar i Allahut, ne e njohim mënyrën se si duhet të përshëndesim me selam, (sahabet këtë e dinin më […]

01.17.2021

Nje dite (24 oret) e Pejgamberit Muhamed a.s

Pershkrimi i nje dite te Pejgamberit a.s Çka bënte Pejgamberi a.s gjatë ditës, kur flinte, në cilën kohë bënte ibadete, kur punonte? Përshkrimi i një dite të tërë të Pejgamberit a.s do të ishte e pamundur, posaçërisht një njeriut të tillë sikur Pejgamberi a.s. Adhurimet që i bënte, sjellja ndaj bashkëshorteve dhe shokëve, mëshira e Tij ndaj të vegjëlve, kafshëve, të dobtëve, modestia e Tij […]

09.06.2020

Pafajësia e Pejgamberit a.s.

Që të gjithë profetët janë të pafajshëm. Kurse Kreu i të Dërguarve është edhe më i pastër se të pafajshmit. Sepse Ai a.s. është esenca e krijimit të gjithësisë e më i nderuari i profetëve. Në poezinë profetike nevojitej rima, ndaj dhe Zoti e krijoi krijesën e Tij më të dashur si një rimë të asaj poezie. Në qiellin e profetësisë nuk kishte akoma një […]